HET KOOR                     WIJ ZOEKEN MANNELIJKE KOORLEDEN!

Popkoor Eigenwijs is een enthousiast en eigentijds koor dat op een ontspannen manier populaire muziek ten gehore brengt. We hebben een gevarieerd repertoire, vooral lichte pop: mooie, leuke en ontroerende nummers uit de pophistorie vanaf de jaren zestig in vooral de Nederlandse en Engelse taal, liederen uit musicals, ballades, e.d. Het koor bestaat uit ca. 35 leden (vrouwen en mannen). We zingen meestal drie-, soms vierstemmig.

Het koor staat onder de professionele leiding van dirigent Mariëtte Thijssen.

Een positieve instelling, een goed humeur en enige zangkwaliteiten zijn de ingredinten voor een avond gezellig en ontspannen zingen.

BESTUUR

Het bestuur wordt gekozen door de leden van het koor en bestaat uit:
Gerrit Fronik, voorzitter
Sjef van Haaren, penningmeester
Thea Vissers
Marga Nijenhuis
vacature

Ledenvergadering
Minstens eenmaal per jaar vindt er een ledenvergadering plaats. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.